امیرحسین صدقی

نقش نهادهای واسطه در ارتباط با دولت (بررسی موردی)

میهمان این اپیزود از پادکست پی آر پروز امیرحسین صدقی، مدیر روابط عمومی اتحادیه کسب و کارهای مجازی ایران است. در این قسمت نقش اتحادیه کسب و کارهای مجازی را در کمک به کسب و کارهای آنلاین کشور و ارتباط با حاکمیت بررسی کردیم.
Scroll to top