ارتباط با دولت (GR)- اپیزود اول

ارتباط با حاکمیت (Government Relations)

در این فصل از پادکست روابط عمومی PR Pros به طور مفصل در ارتباط با موضوع ارتباط با حاکمیت و دولت (Government Relations) می پردازیم.

در اپیزود اول از سومین فصل پادکست PR Prosسجاد موسوی و مسعود مقصودی مفاهیم پایه ارتباط با نهادهای حاکمیتی و دولتی را بررسی می کنند.

همچنین اینکه به یک روایت در ارتباط با موضوع مورد بحث با صدای ساسان رئیسیان گوش خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.