ارتباط با دولت (GR)- اپیزود اول

ارتباط با حاکمیت (Government Relations)

در این فصل از پادکست روابط عمومی PR Pros به طور مفصل در ارتباط با موضوع ارتباط با حاکمیت و دولت (Government Relations) می پردازیم.

در اپیزود اول از سومین فصل پادکست PR Prosسجاد موسوی و مسعود مقصودی مفاهیم پایه ارتباط با نهادهای حاکمیتی و دولتی را بررسی می کنند.

همچنین اینکه به یک روایت در ارتباط با موضوع مورد بحث با صدای ساسان رئیسیان گوش خواهیم کرد.

ارتباط با دولت (GR)- اپیزود اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top