روابط عمومی و اعتمادسازی

طی سال 1398 در ایران اتفاق هایی رخ داد که باعث شد به بررسی یکی از کلیدی ترین و مهم ترین ارکان روابط عمومی بپردازیم؛ اعتمادسازی. سجاد موسوی، مشاور روابط عمومی و رسانه، به همراه امیر بشیرنژاد، کارشناس رسانه، به بررسی اهمیت اعتمادسازی در شرکت ها و سازمان ها پرداختند. در این قسمت از پادکست PR Pros به نقش فعالان روابط عمومی در اعتمادسازی می پردازیم، و ارتباط میان ساختار رسمی شرکت ها و روابط عمومی، و از سوی دیگر روابط عمومی و مخاطبان یا مشتریان را بررسی کردیم.

روابط عمومی و اعتمادسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Scroll to top