درباره ما

این سایت ویژه گفتگو در حوزه روابط عمومی توسط فعالان و متخصصین روابط عمومی است. موضوعات مختلفی در این سایت در ارتباط با مسائل روابط عمومی مطرح می شود و به اشتراک گذاشته می شود. درس های و تجربه هایی که فعالان این عرصه تا کنون آموخته اند و مسائل جدید حوزه روابط عمومی. هدف این است که فعالان و متخصصان روابط عمومی بتوانند با یکدیگر تعامل نمایند.