ارتباطات درون سازمانی؛ سیاوش گودرزی، مدیر روابط عمومی طاقچه

سیاوش گودرزی مدیر روابط عمومی طاقچه در پادکست پی آر پروز

موضوع این فصل از پادکست و ویدئوکست پی آر پروز (PR Pros) ارتباطات درون سازمانی است. به دنبال این هستیم که ببینیم واحدهای روابط عمومی و ارتباطات در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف چه نقشی در ارتباط با کارکنان خود بازی می‌کنند، کجای ساختار سازمانی تعریف شدند و چه کارهایی در زمینه ارتباطات درون سازمانی انجام داده‌اند.

در اپیزود دوم از فصل چهارم پادکست و ویدئوکست پی آر پروز به سراغ سیاوش گودرزی، مدیر روابط عمومی طاقچه رفتیم. سیاوش در این اپیزود چالش‌های ارتباطات درون سازمانی در شرکت‌های کوچک اما در حال توسعه سریع را به خوبی می‌شکافد. همچنین او توضیح می‌دهد که چگونه دوران کرونا بر روی ارتباطات درون سازمانی طاقچه تاثیرگذاشته است.

مدیر روابط عمومی طاقچه از تجربه برقراری ارتباط خود در گروهی صحبت می‌کند که فعالیت ذاتی آن با ادبیات و فرهنگ گره خورده است و بیان می‌کند که طاقچه چطور از این موضوع برای برقراری ارتباط درون سازمانی بهره برده است. او همچنین شرح می‌دهد که روند تصمیم‌گیری درون طاقچه چگونه است.

سیاوش گودرزی ارزش‌های سازمانی طاقچه را بر می‌شمارد و می‌گوید که چرا در فرهنگ سازمانی طاقچه صمیمیت و ارائه بازخورد صحیح اهیمت دارد. در این اپیزود از پادکست پی‌آر‌پروز مدیر روابط عمومی طاقچه فعالیت‌های ارتباطی درون سازمانی این مجموعه را شرح می‌دهد و توضیح می‌دهد که هر برنامه چگونه و توسط چه واحدهایی درون سازمان به اجرا در می‌آید و چه دستاوردی برای نیل به اهداف سازمان ایجاد می‌کند.

این مدیر روابط عمومی در پادکست پی‌آر‌پروز جایگاه روابط عمومی در ساختار رسمی طاقچه را تشریح می‌کند. سیاوش گودرزی توضیح می‌دهد که چگونه در جریان فرهنگ‌سازی و ارتباطات درون سازمانی واحدهای مختلف سازمان از جمله مارکتینگ و منابع انسانی به کمک واحد روابط عمومی می‌آیند.

میزبانان این اپیزود سجاد موسوی، کارشناس ارتباطات و روابط عمومی، و مسعود مقصودی، کارشناس روابط عمومی و مدرس دانشگاه هستند.

این اپیزود را می‌توانید در پادگیرهای کست‌باکس، شنوتو و انکر بشنوید و یا در آپارات به صورت تصویری ببینید.

ارتباطات درون سازمانی؛ شهرزاد عارفی، مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا

شهرزاد عارفی مهمان پادکست و ویدئوکست پی آر پروز PR Pros

موضوع این فصل از پادکست و ویدئوکست پی آر پروز (PR Pros) ارتباطات درون سازمانی است. به دنبال این هستیم که ببینیم واحدهای روابط عمومی و ارتباطات در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف چه نقشی در ارتباط با کارکنان خود بازی می‌کنند، کجای ساختار سازمانی تعریف شدند و چه کارهایی در زمینه ارتباطات درون سازمانی انجام داده‌اند.

در اپیزود اول از فصل چهارم پادکست و ویدئوکست پی آر پروز به سراغ شهرزاد عارفی، مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا رفتیم. شهرزاد مهمان این برنامه شد تا نشان بدهد که مخاطبان درون سازمانی در صنعت مد و فشن چطور نیاز به برقراری ارتباط درون سازمان خود را درک می‌کنند و چگونه واحدهای مختلف سازمان از قبیل روابط عمومی، مارکتینگ و منابع انسانی به این نیازها پاسخ می‌دهند.

این گفتگوی نزدیک به یک ساعته موضوع‌های خوبی را در حوزه ارتباطات درون سازمانی مطرح می‌کند که شنیدن و دیدن آن توصیه می‌شود. شهرزاد عارفی در این اپیزود موارد چالش برانگیز از ارتباط با کارکنان، نقش مدیریت سازمان در ایجاد فرهنگ سازمانی ایده‌آل، و مثال‌هایی از موارد موفق ارتباط درون سازمانی در گروه برندهای درسا را مطرح کرده است.

ارتباطات درون سازمانی در گروه برندهای درسا

شهرزاد عارفی، مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا در این اپیزود از پادکست پی آر پروز توضیح می‌دهد که هدف از برنامه‌های درون سازمانی دراین گروه چیست و چگونه ارتباطات درون سازمانی به ساخت فرهنگ مورد نظر این سازمان کمک می‌کند. او به خوبی شرح می‌دهد که در برنامه‌هایی که برای ارتباطات درون سازمانی اجرا می‌شود چگونه سطوح ارتباطی ایجاد شده و در نظر گرفته می‌شود. شهرزاد عارفی معتقد است که برنامه‌های مربوط به ارتباطات درون سازمانی در همه سازمان‌ها باید با واحدهای مارکتینگ و منابع انسانی هماهنگ باشد و توضیح می‌دهد که در گروه برندهای درسا این برنامه‌ها به خوبی با واحدهای مارکتینگ و منابع انسانی هماهنگ می‌شود.

میزبانان

میزبانان این اپیزود سجاد موسوی، کارشناس ارتباطات و روابط عمومی، و مسعود مقصودی، کارشناس روابط عمومی و مدرس دانشگاه هستند.

گوش بدهید و ببینید

این اپیزود را می‌توانید در پادگیرهای کست‌باکس، شنوتو و انکر بشنوید و یا در آپارات به صورت تصویری ببینید.