فصل چهارم

ارتباطات درون سازمانی: سروش عابدین مدیر ارشد برند و ارتباطات سازمانی گروه ارنیکا

پادکست PR Pros در آخرین اپیزود از فصل چهارم به سراغ سروش عابدین، مدیر ارشد برند و ارتباطات سازمانی گروه ارنیکا رفت تا موضوع این فصل که ارتباطات درون سازمانی (Internal Comms) بود را بررسی کند. در این برنامه محمد امین ناطقیان، سرپرست ارتباطات داخلی گروه ارنیکا نیز همراه ماست. سجاد موسوی راضی و مسعود مقصودی این اپیزود را تقدیم شما می‌کنند.

ارتباط درون سازمانی؛ فهیمه مزینانی، مدیر روابط عمومی پلتفرم تبادل رمزارز نوبیتکس

چهارمین اپیزود از پادکست PR Pros با حضور فهیمه مزینانی، مدیر روابط عمومی پلتفرم تبادل رمزارز نوبیتکس تقدیم حضورتان می‌شود. … ادامه مطلب

ارتباطات درون سازمانی؛ سارا اسکوئی، مدیر روابط عمومی پِرسال

در ادامه فصل چهارم از پادکست و ویدئوکست پی‌آر پروز (PR Pros)، سارا اسکوئی، مدیر روابط عمومی شرکت پِرسال، مهمان سومین اپیزود ماست. سارا اسکوئی در این گفتگو از تجربه خود در پیاده‌سازی ارتباطات درون سازمانی در شرکت پِرسال می‌گوید.

ارتباطات درون سازمانی؛ سیاوش گودرزی، مدیر روابط عمومی طاقچه

در اپیزود دوم از فصل چهارم پادکست و ویدئوکست پی آر پروز به سراغ سیاوش گودرزی، مدیر روابط عمومی طاقچه رفتیم. سیاوش در این اپیزود چالش‌های ارتباطات درون سازمانی در شرکت‌های کوچک اما در حال توسعه سریع را به خوبی می‌شکافد.

ارتباطات درون سازمانی؛ شهرزاد عارفی، مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا

در اپیزود اول از فصل چهارم پادکست و ویدئوکست پی آر پروز به سراغ شهرزاد عارفی، مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا رفتیم. شهرزاد مهمان این برنامه شد تا در مورد ارتباطات درون سازمانی در گروه برندهای درسا برایمان توضیح دهد.
Scroll to top