فصل چهارم

ارتباطات درون سازمانی؛ سارا اسکوئی، مدیر روابط عمومی پِرسال

در ادامه فصل چهارم از پادکست و ویدئوکست پی‌آر پروز (PR Pros)، سارا اسکوئی، مدیر روابط عمومی شرکت پِرسال، مهمان سومین اپیزود ماست. سارا اسکوئی در این گفتگو از تجربه خود در پیاده‌سازی ارتباطات درون سازمانی در شرکت پِرسال می‌گوید.

ارتباطات درون سازمانی؛ سیاوش گودرزی، مدیر روابط عمومی طاقچه

در اپیزود دوم از فصل چهارم پادکست و ویدئوکست پی آر پروز به سراغ سیاوش گودرزی، مدیر روابط عمومی طاقچه رفتیم. سیاوش در این اپیزود چالش‌های ارتباطات درون سازمانی در شرکت‌های کوچک اما در حال توسعه سریع را به خوبی می‌شکافد.

ارتباطات درون سازمانی؛ شهرزاد عارفی، مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا

در اپیزود اول از فصل چهارم پادکست و ویدئوکست پی آر پروز به سراغ شهرزاد عارفی، مدیر روابط عمومی گروه برندهای درسا رفتیم. شهرزاد مهمان این برنامه شد تا در مورد ارتباطات درون سازمانی در گروه برندهای درسا برایمان توضیح دهد.
Scroll to top