خانه روابط عمومی

به وبسایت “PR Pros” خوش آمدید. اینجا محفلی است برای گفتگو در مورد تجربیات متخصصان و فعالان حوزه روابط عمومی و به اشتراک گذاری آموزه های گستره وسیعی از مسائل مربوط به روابط عمومی

روابط عمومی چیست؟

روابط عمومی به معنی مدیریت انتشار و جریان اطلاعات از یک فرد یا سازمان به عموم مردم است. حتما برای شما هم پیش آمده است که به سختی مفهوم روابط عمومی و یا کارهایی را که در این حوزه انجام می دهید را بتوانید برای دیگران شرح دهید. در اینجا چند نکته ضروری راجع به روابط عمومی عنوان می شود که می تواند در شرح فعالیت های روابط عمومی برای دیگران کار را آسان کند:

روابط عمومی به معنی هنر ترغیب است؛ ترغیب به انجام فعالیتی که شما یا سازمانتان به آن نیاز دارید (ترویج یک ایده، خرید محصول، حمایت از یک نقطه نظر و …)

روابط عمومی فعالیت از طریق رسانه های رایگان و تمامی کانال های ارتباطی است که یک فرد یا سازمان می تواند به شیوه ای رایگان به آن دسترسی پیدا کرده و از آن استفاده کند.

روابط عمومی هنر خلق روایت های خبری است.

روابط عمومی به معنی بهره گیری از تمامی کانال های ارتباطی است و این یعنی استفاده از رسانه های سنتی (روزنامه، تلویزیون و …) و همینطور رسانه های اجتماعی و آنلاین

و در آخر اینکه روابط عمومی تا حدودی قابل سنجش و اندازه گیری است. این بدان معنی است که فعالیت ها و کمپین های روابط عمومی را می توان به وسیله شیوه های مختلف ارزش سنجی کرد اما باید دانست که این کار، نمی تواند کاری آنچنان دقیق   باشد

درباره ما

این سایت ویژه گفتگو در حوزه روابط عمومی توسط فعالان و متخصصین روابط عمومی است. موضوعات مختلفی در این سایت در ارتباط با مسائل روابط عمومی مطرح می شود و به اشتراک گذاشته می شود. درس های و تجربه هایی که فعالان این عرصه تا کنون آموخته اند و مسائل جدید حوزه روابط عمومی. هدف این است که فعالان و متخصصان روابط عمومی بتوانند با یکدیگر تعامل نمایند.